ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP

Thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu bằng hình thức trực tiếp:

1. Phiếu đăng ký thi năng khiếu: Tải về

2. Lệ phí xét tuyển hồ sơ và thi năng khiếu 300.000 đồng

Nộp qua bưu điện/nộp trực tiếp tại Trường: Thí sinh nộp hồ sơ theo địa chỉ:

Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa học&Hợp tác Quốc tế, Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang, Số 1, Nguyễn Mậu Tài, Nha Trang, Khánh Hòa.