ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU

Tuyển sinh cao đẳng GDMN hệ chính quy năm 2024

LƯU Ý THÍ SINH:

+ Các mục có dấu (*) là bắt buộc

Họ và tên: (*)  
Ngày tháng năm sinh(ví dụ: 10/07/2005): (*)  
Số điện thoại: (*)  
Email: (*)  
Số căn cước công dân: (*)  
Địa chỉ liên hệ: (*)  
Hộ khẩu thường trú (Ví dụ: Vĩnh Ngọc, Nha Trang, Khánh Hòa):(*)  
Tên xã khó khăn(nếu có):
Mã trường hoặc Tên trường học THPT (Ví dụ:41019 hoặc THPT Hoàng Văn Thụ, Khánh Hòa):(*)  
Đối tượng ưu tiên:
Năm tốt nghiệp THPT:(*)
 
Chọn đợt thi: