Thông tin Tuyển sinh trình độ cao đẳng, hệ chính quy năm 2022 Ngành Giáo dục Mầm non

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng, hệ chính quy, ngành Giáo dục Mầm non năm 2022, như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT)

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Kết hợp xét tuyển và thi tuyển

- Xét tuyển 1 môn văn hóa: Ngữ văn / Toán (sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học tập lớp 12 THPT năm 2022 / các năm trước)

- Trường tổ chức thi tuyển 2 môn năng khiếu:

+ Năng khiếu 1: Đọc thơ, kể chuyện diễn cảm.

+ Năng khiếu 2: Hát, Múa.

Phương thức
xét tuyển
Môn xét tuyển,
thi tuyển
Điều kiện xét tuyển
Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
Ngữ văn (hoặc toán) + Năng khiếu 1 + Năng khiếu 2
- Điểm thi Ngữ văn (hoặc toán) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng của Bộ.
- Điểm thi Năng khiếu 1 và Năng khiếu 2  >=5.5
Sử dụng kết quả học tập lớp 12 THPT
Ngữ văn (hoặc toán) + Năng khiếu 1 + Năng khiếu 2
- Điều kiện xét tuyển theo quy định của Bộ.
- Điểm thi Năng khiếu 1 và Năng khiếu 2 >=5.5

4. Đăng kí dự thi năng khiếu:

- Đăng kí trực tuyến: http://tuyensinh.sptwnt.edu.vn/dangky/

- Đăng kí trực tiếp: http://tuyensinh.sptwnt.edu.vn/dangkytructiep.aspx

5. Tư vấn, tra cứu thông tin tuyển sinh:

- Tư Vấn: Thầy Lộc 0982.366.137 ; Thầy Thanh 0905.308.268

- Website tra cứu thông tin tuyển sinh: http://tuyensinh.sptwnt.edu.vn/