TRA CỨU KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Lưu ý: Hệ thống tra cứu theo tên, thí sinh có thể nhập đầy đủ họ tên hoặc chỉ mỗi tên: Ví dụ Họ tên: Nguyễn Thị Lan có thể nhập Nguyễn Thị Lan hoặc LanTHÔNG TIN DÀNH CHO THÍ SINH

TƯ VẤN TUYỂN SINH

Hotline 1: 0982.366.137

Hotline 2: 0905.308.268

Hotline 3: 0986.337.666

VIDEO